menu

top
banner

O mniefoto

Pomocą psychologiczną zajmuję się od ponad 23 lat. Zaraz po ukończeniu studiów psychologicznych (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) podjęłam pracę w Przychodni Zdrowia Psychicznego w Krośnie gdzie zajmuję się psychoterapią oraz diagnozą psychologiczną. Do dziś jest to moja podstawowa praca. Dodatkowo zajmuję się innymi psychologicznymi przedsięwzięciami: orzecznictwem sądowo-psychologicznym, orzecznictwem o niepełnosprawności i orzecznictwem problemów alkoholowych.

W przeszłości jako Pełnomocnik Wojewody d/s Profilaktyki Narkomanii i AIDS planowałam i wdrażałam programy zapobiegania i leczenia uzależnień w województwie krośnieńskim. Prowadziłam wiele szkoleń, warsztatów psychologicznych, treningów psychologicznych dla różnych grup zawodowych. Zajmowałam się także pracą dydaktyczną - wykładałam psychologię w PWSZ w Krośnie. Prowadziłam też grupową terapię w ramach rehabilitacji psychologicznej na psychosomatycznych turnusach sanatoryjnych w Iwoniczu Zdroju i Rymanowie Zdroju.

Psychoterapia indywidualna jest jednak moją główną aktywnością zawodową. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Jeśli chodzi o moją edukację zawodową to odbyłam wiele szkoleń i kursów z zakresu psychoterapii. Moje poszukiwania rozpoczęłam od stażu terapii Gestalt w Instytucie Terapii Gestalt Polskiego Stowarzyszenia Psychologów Praktyków w Krakowie. Potem odbyłam szkolenie w Polskim Instytucie Ericsonowskim w Łodzi z zakresu terapii M.Ericsona. Dalej poprzez terapię systemową, terapię uzależnień osadziłam moje zainteresowania w psychoterapii psychoanalitycznej i w 1995r. rozpoczęłam wieloletni kurs z tego zakresu. Uzyskałam Certyfikat Psychoterapeuty Psychodynamicznego wydany przez Krakowski Ośrodek Psychodynamiczny (2000 r.).
Prywatny gabinet psychoterapii prowadzę od 1997 roku. Pracuję głównie w konwencji psychodynamicznej pod ciągłą superwizją superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
top